Rectangle 2.1-min

Societatea Comercială Corax-Bioner CEU S.A. a fost înființată în anul 2006, bazat pe cooperarea în cercetare și dezvoltare cu parteneri academici în diverse proiecte de cercetare finalizate cu succes şi câteva în derulare.

Un “milestone” de mare însemnătate în dezvoltarea firmei reprezintă înființarea unui centru de cerectare dezvoltare și inovare în domeniul biotehnologic. În noiembrie 2015, Corax-Bioner CEU SA a finalizat proiectul din Programul Operațional Sectorial Creşterea Competivității Economice, Axa Prioritară 2 Competivitate prin CDI, Operațiunea 2.3.2, ”Dezvoltarea unui centru de CDI în domeniul biotechnologic – CEBIO”, în cadrul căruia s-a realizat centrul de cercetare în biochimie şi biotechnologii. În centru funcționează acum 9 laboratoare, dotate cu diverse echipamente de cercetare, pe care lucrează specialişti în domeniu.

Centrul de cercetare a fost conceput pentru a avea activități în două domenii ale biotehnologiei: în biotehnologii agricole şi în domeniul biomedical.

În momentul de față activitatea societății cuprinde activități de comercializare a brevetelor și licențelor, respectiv activități de cercetare în special în domeniul biochimiei și biologiei moleculare. Prin intermediul laboratoarelor echipate în cadrul centrului de cercetare, societatea oferă un set de servicii care în județul Harghita fie nu sunt accesibile deloc în momentul de față, fie sunt accesibile cu greu pentru diferite grupuri țintă.

Specialiștii noștri